FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Franchise Blog

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.
FBS - Franchise Business Services συμβουλοι franchise

Έχουμε επανειλημμένως αναφέρει ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Νέας Εποχής για το franchising αφορά στην ραγδαία αύξηση των ενδιαφερόμενων – δυνητικών νέων επιχειρηματιών, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας να στρέφονται, πλέον, στον θεσμό λόγω ανάγκης, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Αυτό ακριβώς αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά σε σχέση με την π.Κ. (προ Κρίσης) Εποχή, καθώς βιώνουμε μια οικονομία με την ανεργία στο 30% και με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο εγκλωβισμένους ανέργους, που το μόνο που μπορούν να επιδιώξουν είναι η αυτο-απασχόληση ως επιλογή και ως διέξοδος της δημιουργικότητάς τους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και σε συνδυασμό τόσο με την ψυχολογική και πραγματική αδυναμία των επιχειρήσεων για επενδύσεις, όσο και με την ενδογενή αυξημένη παραγωγικότητα των συστημάτων franchise, πολλές εταιρείες επιλέγουν την στρατηγική του franchising για την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, τα επιτυχημένα εγχειρήματα απαιτούν μια πολυδιάστατη θεώρηση, σε επίπεδο concept, προετοιμασίας, υποδομών και συνεργασιών.

Νεωτεριστικά χαρακτηριστικά

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Νέας Εποχής αφορά στην κατανόηση της αγοράς και των καταναλωτικών τάσεων. Τόσο οι μικρές σε πλήθος καταστημάτων αλυσίδες, όσο και οι μεγαλύτερες οφείλουν να αντιλαμβάνονται τις προσδοκίες των καταναλωτών και να εναρμονίζονται σε αυτές, παρά να προσπαθούν να τις «δημιουργούν», καθώς ο καταναλωτής «διαμορφώνεται» πλέον από τις γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που καθορίζονται από τις τροϊκανές κατευθύνσεις και από την συγκυβέρνηση των τριών.

Ο καταναλωτής επιζητά χαμηλή τιμή, υψηλή ποιότητα, σεβασμό, «χαρούμενα» και λιτά concept, προσιτή πολυτέλεια, ειλικρίνεια. Αυτές οι λέξεις – κλειδιά διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο χαράσσονται οι προδιαγραφές των νέων concepts, καινοτομώντας με την υιοθέτηση νεωτεριστικών χαρακτηριστικών.

Τεχνογνωσία

Οι δικαιοπάροχες εταιρείες πωλούν ή καλύτερα δίδουν προς χρήση την τεχνογνωσία που έχουν δημιουργήσει, δοκιμάσει και τυποποιήσει, αλλά και που συνεχώς ανανεώνουν «ως είναι». Το franchising δεν αφορά μια εμπορική σχέση που το ένα μέρος πωλεί στο άλλο προϊόντα που εμπεριέχουν τεχνογνωσία, κυρίως υπό τη μορφή του R&D, αλλά αφορά σε μια μεταφορά «καθαρού» knowhow, ένα χαρακτηριστικό εξαιρετικά σημαντικό σήμερα, που διανύουμε την Εποχή της Γνώσης. Η τεχνογνωσία αυτή και τα σχετικά δικαιώματα και υπηρεσίες αποτιμούνται με τη λογική των EntryFees και Royalties, αυτή η άυλη αξία, η γνώση που παραχωρείται στους δικαιοδόχους, φυσικά και αποτιμάται και είναι αυτή που εγγυάται ή υπόσχεται την επιτυχία τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μηδενιστεί στο πλαίσιο του franchising καθώς αποτελεί το ουσιώδες συστατικό του.

Marketing & Δημοσιότητα

Η πιεστική κατάσταση της αγοράς έχει οδηγήσει πολλές δικαιοπάροχες εταιρείες εκτός αγώνα, με την έννοια της εγκατάλειψης του βασικού στοιχείου της ανάπτυξης, της Δημοσιότητας. Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουν οι εταιρείες ότι θα προσελκύσουν ενδιαφερόμενους δικαιοδόχους αν δεν το γνωστοποιήσουν κατάλληλα.

Η δυναμική στην Ελλάδα

Οι αλυσίδες franchise αφορούν σε περίπου 20,000 καταστήματα, τα οποία παραμένουν βιώσιμα λόγω της τεχνογνωσίας που παρέχουν οι μητρικές εταιρείες, διατηρώντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και ενισχύοντας την εθνική οικονομία.

Ανάπτυξη στο εξωτερικό

Όπως και εντός Ελλάδος, έτσι και για το εξωτερικό η ανάπτυξη δεν έρχεται από μόνη της. Απαιτείται δέσμευση, δημόσιες σχέσεις και κυρίως «έκθεση», γνωστοποίηση δηλαδή του concept και των προνομίων που παρέχει, κατάλληλη προετοιμασία και τυποποίηση, ένα έργο για το οποίο έχει καταξιωθεί η εταιρεία συμβούλων soeasyfranchise, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη αλυσίδων στο εξωτερικό και αντιπροσωπεύει όλες τις αναγνωρισμένες διεθνείς εκθέσεις franchise για τη χώρα μας.

Εν κατακλείδι

Το franchising πέρα από τη πλέον σώφρονα επιλογή για όσους διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες ως δικαιοδόχοι, παρέχει σήμερα την ιδανική στρατηγική ανάπτυξης τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος για εταιρείες που διαθέτουν τα κατάλληλα concepts και για επιχειρηματίες με δέσμευση και όραμα.