FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Franchise Blog

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.
franchisee

Οι αλυσίδες που αναπτύσσονται με την μέθοδο του franchising ποικίλλουν και καλύπτουν όλο το εύρος των κλάδων της αγοράς. Από τον κλάδο της εστίασης μέχρι και της υγείας. Σιγά σιγά οι περισσότερες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά μοντέλα επέκτασης με υποκαταστήματα ή αντιπροσώπους και επιλέγουν πιο ευέλικτες και σύγχρονες μορφές ανάπτυξης, με την δικαιόχρηση να έχει σημαντικό ειδικό βάρος. Το γεγονός αυτό έχει επιτρέψει στους ενδιαφερομένους επενδυτές να μπορούν να διαλέγουν από μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκείνη που τους ενδιαφέρει. Συνοπτικά, στις ημέρες μας θα αναφέραμε ότι αφενός έχει αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υποψηφίων franchisees και αφετέρου, έχουν διευρυνθεί οι κατηγορίες ενδιαφέροντος. - Γράφει ο κ. Βασίλης Βλάχος, Franchise & Marketing Consultant, FBS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

To franchising, εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που παρέχει για την έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Σε εκείνους που ήδη λειτουργούν κατάστημα και επιθυμούν να ενταχθούν σε μια αναγνωρισμένη και επιτυχημένη αλυσίδα. Στους γονείς που θέλουν να αποκαταστήσουν επαγγελματικά τα παιδιά τους εντασσόμενοι σε μια επιχειρηματική οικογένεια που προασπίζει, αλλά και "εκπαιδεύει". Στους νέους επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά και επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του ρίσκου κάτω από μια δοκιμασμένη επωνυμία. Επίσης, σε αυτούς που αν και τους αρέσει ένα αντικείμενο εργασίας, δεν το γνωρίζουν και επιδιώκουν την απόκτηση τεχνογνωσίας από ένα δίκτυο που είναι καταξιωμένο στον χώρο που τους ενδιαφέρει. Τέλος, στους εξ’ ανάγκη επιχειρηματίες που αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση, όπως και σε όσους έχουν ένα αξιόλογο χρηματικό απόθεμα και θέλουν να επενδύσουν φοβούμενοι την οικονομική κρίση και το ‘’κούρεμα’’ των καταθέσεων.

Πριν όμως το στάδιο της αξιολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης προέχει από τον franchisee η αξιολόγηση του εαυτού του και των δυνατοτήτων του. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να γίνουν όλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και franchisees. Το franchising είναι μια επιχειρηματική λύση που δεν ταιριάζει στον καθένα μας. Έτσι, καταρχήν θα πρέπει κανείς να διερευνήσει αν έχει τις ικανότητες να διευθύνει μια επιχείρηση. Μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να βρει στον εαυτό του είναι τα εξής:

1) Οικονομική δυνατότητα

2) Υποστήριξη από την οικογένεια, φίλους

3) Προσωπικά χαρακτηριστικά

• Ικανότητες ηγεσίας και διοίκησης προσωπικού

• Ικανότητα αποδοχής και εφαρμογής του συστήματος του franchisor

• Δυνατότητα να ακούει όλες τις γνώμες και να συμμορφώνεται στις κοινές αποφάσεις της αλυσίδας

• Ικανότητα αποδοχής κριτικής

• Ικανότητα να εργαστεί με προκαθορισμένα όρους και σε πλαίσιο συνεργασίας

4) Υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στον franchisor και στο σύστημα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κυρίως στα πρώτα στάδια έναρξης μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας η συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση του franchisee από τον franchisor σε τομείς οργανωτικούς, διοικητικούς, επιλογής κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού κρίνεται όχι απλά απαραίτητη αλλά και αναγκαία, ώστε να αποφεύγονται λάθη και προβλήματα. Φυσικά, αυτή η διαδικασία της εκπαίδευσης και ενημέρωσης είναι απαραίτητη, συνεχόμενη και αδιάκοπη σε όλα τα στάδια λειτουργίας του συστήματος franchise, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες και ενημέρωση στους franchisees σε θέματα που αφορούν την γενικότερη πορεία του συστήματος, την ανάπτυξη ή την προσθήκη νέων προϊόντων, την προσθήκη νέων τεχνολογιών, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από κάποιες προωθητικές και άλλες ενέργειες μάρκετινγκ δίνοντας τους το πλεονέκτημα να γνωρίζουν κάθε φορά τις κινήσεις και τους στόχους που επιδιώκονται μέσα από αυτές.

Ταυτόχρονα, συγκεκριμένη μεθοδολογία πρέπει να υπάρχει από την πλευρά του δικαιοπαρόχου και στον τομέα της υποστήριξης των συνεργατών (customer support), η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το "κλειδί" για ένα σωστά δομημένο και επιτυχημένο σύστημα franchise. Η διαδικασία και ο τομέας του customer supporting έχει διπλή διάσταση ξεκινώντας πρώτα από όλα από τον ανθρώπινο παράγοντα, από το στέλεχος εκείνο, το οποίο θα έχει ως βασικό καθήκον και δραστηριότητα την καθημερινή επαφή με τους συνεργάτες - franchisees προσπαθώντας να εντοπίσει τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν εφαρμόζοντας τις κατάλληλες λύσεις για την επιτυχημένη επίλυση αυτών. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του customer supporting αποτελεί τη σωστή επιλογή του συγκεκριμένου στελέχους, το οποίο θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και ικανότητες, το οποίο με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση από την μητρική εταιρεία θα είναι στην πλεονεκτική θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των franchisees στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οι οποίοι από την πλευρά τους θα αισθάνονται την "σιγουριά" και την ασφάλεια που τους προσφέρει το συγκεκριμένο σύστημα δικαιόχρησης.

Μια άλλη όψη του supporting του δικτύου franchise αφορά την μηχανογραφική του υποστήριξη, με την έννοια της παροχής ολοκληρωμένης πλατφόρμας μηχανογραφικής υποδομής. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι, ο δικαιοπάροχος πρέπει να έχει σχεδιάσει και να αναπτύξει (ή να έχει επιλέξει και προσαρμόσει) και να παρέχει προς τους συνεργάτες του δικτύου franchise συγκεκριμένα, ειδικά και εξειδικευμένα προγράμματα και εφαρμογές software, τα οποία θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του δικτύου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα προβλήματα και στις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται.

Τελικός στόχος όλων αυτών των εφαρμογών αποτελεί η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ο έλεγχος τόσο των εσωτερικών διαδικασιών του δικτύου franchise, όσο και του κάθε συνεργάτη χωριστά προκειμένου να εντοπίζονται οι τυχόν αποκλίσεις και λάθη τους από τις "κατευθυντήριες γραμμές" του συστήματος λαμβάνοντας τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος franchise, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τον αριθμό των franchisees και τη φύση της δραστηριότητας της εταιρείας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα της Επικοινωνίας μεταξύ των μελών του συστήματος. Έτσι, η οργάνωση και διοίκηση της Επικοινωνίας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Ο ρόλος του Συμβούλου αποκτά ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά στην οργάνωση του συστήματος, λειτουργώντας ως μοχλός διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η εμπειρία του συμβούλου franchise στην οργάνωση δικτύων, αλλά και η δυνατότητα του να παρατηρεί το σύστημα αμερόληπτα, αντικειμενικά και από απόσταση του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ουσιαστικά στην καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας ενός δικτύου. Ακολουθούν μερικά από τα σημεία στα οποία μπορεί να παρέχει υποστήριξη ένας σύμβουλος:

• Οργάνωση και συνεχής βελτίωση του συστήματος επικοινωνίας που ακολουθεί ένα σύστημα franchise

• Σχεδιασμός ειδικών πολιτικών προς τις 6 εμπλεκόμενες ομάδες (franchisees, μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, franchisor)

• Διαμεσολάβηση μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων (franchisees) και επίλυση διαφορών

• Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση franchisees και υπαλλήλων

• Δημιουργία, αναθεώρηση και συνεχής βελτίωση των Εγχειριδίων Λειτουργίας

• Προετοιμασία και Οργάνωση ετήσιων συναντήσεων και ημερίδων μεταξύ franchisees και franchisor.