FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Franchise Blog

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.
Το franchise στη νέα εποχή

Ακούμε και διαβάζουμε για τη νέα παγκόσμια οικονομική ύφεση που έχει έρθει ήδη προ πυλών. Μετά από το παραλήρημα των ΜΜΕ σχετικά με την υγειονομική κρίση, τα στατιστικά των κρουσμάτων και τις ιατρικές εξελίξεις, πλέον σε πρώτο πλάνο αναδεικνύεται η οικονομική κρίση, με τις χειρότερες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Όμως, όντως η νέα κατάσταση στην αγορά διαμορφώνει ένα περιβάλλον κρίσης; Ευελπιστούμε σε επάνοδο της κανονικότητας; Έστω και διαφορετικής; Μήπως η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις, για τις οποίες στρατηγικοί αναλυτές και μελλοντολόγοι έχουν αφιερώσει χιλιάδες σελίδες σε αναλύσεις;

Ξεκινώντας με δύο βασικές υποθέσεις, ότι α/. αφενός η εξάπλωση του ιού θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, ανεξάρτητα αν και πότε ανακαλυφθεί και διατεθεί το πολυπόθητο εμβόλιο και β/. ο άνθρωπος συνηθίζει την κάθε νέα κατάσταση μετά από το απαραίτητο χρονικό διάστημα έκθεσης στις νέες συνθήκες, διατυπώνουμε μια συλλογιστική όπου η αγορά, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι επιχειρηματικές πρακτικές αναδιατυπώνονται.

Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη και αρκετά απαισιόδοξη εποχή, και μέσα σε λίγους μήνες θα παρακολουθήσουμε τη μετάλλαξη της αγοράς, θα βιώσουμε μια σημαντική αλλαγή ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης νέων καταναλωτικών συνηθειών, η οποία μπορεί να θεωρηθεί είτε καταστροφική για όσους δεν εναρμονισθούν με τις νέες συνθήκες, είτε συναρπαστική για όσους προσαρμοσθούν γρήγορα στα νέα δεδομένα και καινοτομήσουν.

Οι βασικοί άξονες που διαμορφώνουν τη νέα κατάσταση αφορούν στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών και στην δημιουργία νέων καταναλωτικών μοτίβων:

 • Αύξηση της τηλεργασίας, της εργασίας από το σπίτι, της μείωσης των φυσικών συναντήσεων, της αύξησης των τηλεδιασκέψεων, της χαλάρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, της ενδυνάμωσης κλάδων/ δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο σπίτι

 • Αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, των μεγεθών και της δημιουργίας νέων εταιρειών ταχυμεταφορών, e-shops, πλατφορμών / εφαρμογών παραγγελιών

 • Μείωση του κύκλου εργασιών των φυσικών καταστημάτων, συρρίκνωση αλυσίδων με καταστήματα πρώτης προβολής, μείωση ενοικίων, αύξηση αυτο-απασχόλησης, αύξηση ανεργίας, συρρίκνωση μεσαίας τάξης

 • Κατακρήμνιση κλάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τουρισμό, όπου τουριστικές μονάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα περιορίσουν ιδιαιτέρως τη λειτουργία τους, όπως και αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρες αλλά και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση πελατών (π.χ. εμπορικά κέντρα, clubs, ταβέρνες, κλασικά γυμναστήρια) ή άμεση ανθρώπινη επαφή (π.χ. κέντρα αισθητικής)

 • Μείωση γενικότερων μεγεθών, από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών μέχρι τη μείωση των μεταφορών

Ο μεγάλος νικητής είναι το διαδίκτυο, ως γενική πλατφόρμα ενημέρωσης, αγορών, διασκέδασης, που αύξησε την διείσδυσή του τόσο σε ένταση (περισσότερες αγορές, μεγαλύτερη διάρκεια ενασχόλησης, αξιοποίηση για περισσότερους λόγους), όσο και σε ηλικιακή απήχηση (με τις μεγαλύτερες ηλικίες να έχουν αυξήσει την χρήση του, αλλά και τις μικρότερες που σταμάτησαν να ανακόπτονται από τους γονείς τους).

Μήπως τελικά, η υγειονομική κρίση επιτάχυνε τις αλλαγές που επιφέρουν οι εξελίξεις και η διείσδυση του διαδικτύου, ακόμα και σε επίπεδο μείωσης των κοινωνικών συναναστροφών;

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιβιώσουν ή ακόμα καλύτερα να αναδειχθούν στο νέο περιβάλλον οφείλουν να αναδιαμορφώσουν την στρατηγική τους και να προβούν σε άμεση υλοποίηση των νέων σχεδίων τους. Απαιτείται εξορθολογισμός, μείωση εξόδων, διαφορετικό marketing, αλλαγή τρόπου σκέψης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καινοτομική αντίληψη.

Το franchising υπερτερεί στη νέα εποχή, με κύριο χαρακτηριστικό την ευέλικτη δομή του ως θεμελιώδες συστατικό της ίδιας της φιλοσοφίας του, με τους franchisees ως αυτο-απασχολούμενοι επενδυτές να χαρακτηρίζονται από αυξημένη εγρήγορση και αποδοτικότητα.

Αποτελεί γεγονός, ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνότερες αλλαγές και ανακατατάξεις σε σχέση με το παρελθόν και ταυτόχρονα με πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό αναγκαίο πλαίσιο δράσης για κάθε επιχειρηματική οντότητα. Η αγορά μεταλλάσσεται διαρκώς και οι πιθανότητες να αντιμετωπίζουμε απρόσμενα, απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα γεγονότα είναι αυξημένες.

Πλέον ακόμη πιο επιτακτικά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την επόμενη ημέρα, ώστε να θωρακιστούν από τις επερχόμενες αλλαγές και γιατί όχι να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, με το franchising να αποτελεί την πλέον ασφαλή επιλογή, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης μιας διορατικής διοίκησης που διαθέτει δέσμευση και ικανότητες.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν μια νέα στρατηγική, και αφού αναλύσουν τις νέες συνθήκες της αγοράς και εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να καταστρώσουν ένα αναλυτικό πλάνο δράσης, ώστε να προσαρμοστούν στην κρίση και - γιατί όχι - να αξιοποιήσουν μέσω καινοτομίας και διορατικότητας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο και στο 2106540681 για να μάθετε πως μπορεί να σας υποστηρίξει η WiZION group ώστε να αντεπεξέλθετε στην αβεβαιότητα και στις αλλαγές της αγοράς που προκαλεί η υγειονομική κρίση του COVID-19, μέσω της υπηρεσίας SAVE & DEPLOY που αφορά σε συγκεκριμένη μέθοδο αναδιάταξης των επιχειρηματικών διεργασιών,

με στόχους:

 1. την δραστική περικοπή εξόδων και

 2. την αύξηση της ρευστότητας,

διατηρώντας:

 • την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και

 • δημιουργώντας νέα κανάλια ανάπτυξης

και βασίζεται σε 4 τομείς δράσης:

 • ΣΥΜΠΙΕΣΗ των Σταθερών Εξόδων

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσω Εναλλακτικών Καναλιών

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ σε Αποδόσεις & Ρευστότητα

 • ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ βάση Λιτών Δομών

Η WiZION group με εξειδίκευση στο franchising από το 1998, συνεισφέροντας καταλυτικά στην ανάπτυξη των πλέον καταξιωμένων brands και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αλυσίδων, εκδίδει το FRANCHISE BUSINESS – το Νο1 περιοδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται το Franchise.GR – Νο1 σε όλες τις search engines και ranking sites, το Franchising.GR – Κορυφαία πλατφόρμα αναζήτησης franchise και το Franchise-Business.gr – Νο1 ψηφιακή πλατφόρμα για το franchise στο facebook, διοργανώνει από το 2008 τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, έχει ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, προετοιμάζει και αναπτύσσει αλυσίδες franchise μέσω της συμβουλευτικής FBS – Franchise Business Services.