FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.
Ενημέρωση Ενδιαφερομένων Franchisees

Η FBS - Franchise Business Services παρέχει όχι μόνο πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα franchise που έχει αναλάβει, αλλά και διασφαλίζει την επιτυχημένη επιλογή των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρηματικών προτάσεων, ώστε η τελική επιλογή να καλύπτει τόσο τις ανάγκες, όσο και τις δυνατότητές σας.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά των υποψήφιων δικαιοδόχων αναλύονται κατάλληλα και διερευνάται η πλέον ιδανική σχέση Δυνατοτήτων και Προσδοκιών.

Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

Οι Προσδοκίες αφορούν στον κατάλληλο συνδυασμό αναγκών και φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Η εταιρεία μας αποτελεί τον πλέον ολοκληρωμένο και κορυφαίο φορέα παροχής υπηρεσιών franchise, το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί α/ μονόδρομο για κάθε νέο επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του κατάστημα και β/ μοναδική διέξοδο για όποιον επιθυμεί να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα και να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανεργίας. Γεγονότα που έχουν οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας του θεσμού.

Άνοιξε το δικό σου κατάστημα

Η απόφαση να ξεκινήσεις την δική σου επιχείρηση, δεν σημαίνει απαραίτητα να ενταχθείς σε ένα δίκτυο franchise, καθώς μπορεί είτε ο κλάδος, είτε η εμπειρία σου να συνηγορούν στο να ξεκινήσεις τη δική σου αυτόνομη επιχείρηση.

Επίσης, αν ήδη έχεις κάποιο κατάστημα και δεν είσαι ικανοποιημένος από τις αποδόσεις, πέρα από τη λύση της ένταξης σε ένα δίκτυο franchise, υπάρχουν και άλλες προοπτικές, όπως η πώληση, ή η βελτίωσή του.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, χρειάζεσαι έναν έμπειρο συνεργάτη, που θα σε βοηθήσει όχι μόνο να λάβεις την σωστή απόφαση, αλλά θα συντονίσει και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Υποστήριξη ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων

Η άνω των 15 ετών εμπειρία μας και η απόλυτη εξειδίκευσή μας εγγυάται την αξιόπιστη και πλήρη ενημέρωσή σας, καθώς και την ουσιαστική υποστήριξή μας με σκοπό να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Αναλύουμε τις ανάγκες σας, ώστε η επιχειρηματική απόφασή σας να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων σας και σας παρουσιάζουμε τις αρχικές επιλογές σας.

Αναλύουμε τόσο την εμπειρία σας, όσο και τις οικονομικές δυνατότητές σας, ώστε να καταλήξουμε σε μια συντηρητική και αξιόπιστη επιλογή, εκμηδενίζοντας το ρίσκο σας.

Παρουσιάζουμε τις βασικές επιλογές για να ξεκινήσετε το δικό σας franchise ή ανεξάρτητο κατάστημα, αναλύοντας τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Προτείνουμε τα συστήματα franchise που καλύπτουν τους στόχους σας και αξιοποιούν τις ικανότητές σας, παρουσιάζοντας αντικειμενικά τη φιλοσοφία, την στρατηγική και τα προνόμια των πλέον ενδεδειγμένων για εσάς προτάσεων.

Αναλύουμε την συνολική αρχική επένδυση και προσδιορίζουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, όπως και τους τρόπους – διάρκεια αποπληρωμής.

Αξιολογούμε εμπορικούς χώρους που θα προτείνετε, αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τα concepts που σας ενδιαφέρουν, και προτείνουμε την βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Συντάσσουμε ειδική οικονομική ανάλυση, που αφορά τα λεπτομερή οικονομικά αποτελέσματα για το concept που θα επιλεγεί, στην περιοχή ή κατάστημα που σας ενδιαφέρει.

Υποστηρίζουμε την διαδικασία που αφορά την συνεργασία σας με τη μητρική εταιρεία, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σύμβαση δικαιόχρησης, με σκοπό την υιοθέτηση ευνοϊκότερων όρων.

Η FRANCHISE BUSINESS SERVICES (FBS) ως εξωτερικός αναλυτής, αξιολογεί τις δυνατότητες και τις προσδοκίες σας, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά, με μοναδικό στόχο να σας υποστηρίξει στην επιλογή της ιδανικής για εσάς επιχειρηματικής κίνησης, αναδεικνύοντας θέματα που ίσως είναι λιγότερο προφανή, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά για την επιτυχία σας.