FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Ποιοι Ειμαστε

Η WiZION GROUP με εξειδίκευση στο franchising από το 1998, συνεισφέροντας καταλυτικά στην ανάπτυξη των πλέον καταξιωμένων brands και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αλυσίδων, εκδίδει το FRANCHISE BUSINESS – το Νο1 περιοδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται το Franchise.GR – Νο1 σε όλες τις search engines και ranking sites, το Franchising.GR – Κορυφαία πλατφόρμα αναζήτησης franchise και το Franchise-Business.gr – Νο1 ψηφιακή πλατφόρμα για το franchise στο facebook, διοργανώνει από το 2008 τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, έχει ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, προετοιμάζει και αναπτύσσει αλυσίδες franchise μέσω της συμβουλευτικής FBS – Franchise Business Services.
FBS - Franchise Business Services

Η εταιρεία μας διαθέτοντας εξαίρετη εμπειρία στην στρατηγική και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, από το 1995, με εκατοντάδες πελάτες, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στο πλαίσιο της νέας εποχής για τις ελληνικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στις αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης.

Η ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών μας καλύπτει τους τομείς FRANCHISE CONCEPT BOOK, FRANCHISE BUSINESS PLAN, ΝΟΜΙΚΑ, MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ με 68 ειδικές δράσεις, ειδικά προσανατολισμένες στις αλυσίδες franchise, όπως αναλύονται κατωτέρω και είναι έτοιμη να ενισχύσει τη δυναμική της εταιρείας σας.

Α FRANCHISE CONCEPT BOOK

Α/.1 Σύνταξη κειμένου αναφοράς σε word

Α/.2 Σύνταξη ενημερωτικού φακέλου

Α/.3 Σύνταξη πρότυπου δελτίου τύπου

Α/.4 Σύνταξη παρουσίασης για ΜΜΕ

Α/.5 Σύνταξη συνέντευξης

Α/.6 Διαμόρφωση παρουσίασης σε powerpoint

Α/.7 Διαφημιστικές Μακέτες

Β FRANCHISE BUSINESS PLAN

Β/.1 Μελέτη Σκοπιμότητας

Β/.2 Οικονομική ανάλυση δικαιοδόχου

Β/.3 Επιχειρηματικό Πλάνο δικαιοπαρόχου

Γ ΝΟΜΙΚΑ

Γ/.1 Κατοχύρωση λογοτύπου σε Ελλάδα

Γ/.2 Κατοχύρωση λογοτύπου σε ΕΕ

Γ/.3 Κατοχύρωση λογοτύπου σε άλλες χώρες

Γ/.4 Σύνταξη σύμβασης και προσυμφώνου δικαιόχρησης, για unit, area και master franchise

Γ/.5 Σύνταξη καταστατικών για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ

Γ/.6 Ιδρυση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ

Γ/.7 Σύσταση υπεράκτιων εταιρειών σε Κύπρο, ΕΕ και άλλες χώρες

Γ/.8 Διαχείριση απαιτήσεων

Γ/.9 Διαχείριση ζητημάτων εμπορικού δικαίου, με δικαιοδόχους, προμηθευτές κ.λπ.

Γ/.10 Σύνταξη πρότυπου μισθωτηρίου και/ή όρων μισθώσεων

Δ MARKETING

Δ/.1 Ονοματολογία (λογότυπο)

Δ/.2 Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός λογοτύπου

Δ/.3 Σχεδιασμός μακέτας διαφήμισης franchise

Δ/.4 Σχεδιασμός μακέτας εταιρικής ή προϊοντικής διαφήμισης

Δ/.5 Σχεδιασμός εταιρικού prospectus και εκτυπώσεις

Δ/.6 Σχεδιασμός μακέτας εντυποδιανομής και εκτυπώσεις

Δ/.7 Φωτογραφήσεις και επεξεργασία

Δ/.8 Βιντεοσκοπήσεις

Δ/.9 Παραγωγή ραδιοφωνικών spots

Δ/.10 Παραγωγή τηλεοπτικών spots

Ε ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ε/.1 Προβολή στο Νο1 περιοδικό FRANCHISE BUSINESS

Ε/.2 Προβολή στα Νο1 franchise portal FRANCHISE.GR και FRANCHISING.GR

Ε/.3 Αποστολή δελτίων τύπου, παρουσιάσεων και συνεντεύξεων σε ΜΜΕ

Ε/.4 Social marketing, ενημερώσεις facebok, instagram, twitter κ.λπ.

Ε/.5 Πλάνα επικοινωνίας σε TV, radio, περιοδικά, εφημερίδες

Ε/.6 Υποστήριξη συμμετοχής σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος

ΣΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

ΣΤ/.1 Προώθηση προς τη μητρική εταιρεία ενδιαφερομένων νέων επιχειρηματιών

ΣΤ/.2 Ενημέρωση και αξιολόγηση ενδιαφερομένων νέων επιχειρηματιών

ΣΤ/.3 Εκχώρηση προς την εταιρεία μας των δραστηριοτήτων του τμήματος franchise

ΣΤ/.4 Παρακολούθηση και έλεγχος δικτύων μέσω επιθεωρήσεων και επισκέψεων

Ζ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζ/.1 Web design, δυναμικά sites, portals, e-commerce, communities

Ζ/.2 SEO and Search Marketing

Ζ/.3 Hosting (Shared και Dedicated)

Ζ/.4 Social media, δημιουργία και ενημέρωση λογαριασμών π.χ. facebook, instagram, twitter κ.λπ.

Ζ/.5 Google Ads, Meta Ads

Ζ/.6 Cloud based applications

Ζ/.7 Reputation management

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η/.1 Αποτύπωση αναγκών και δυνατοτήτων

Η/.2 Καθορισμός πλάνου ενεργειών βάση αναμενομένων προγραμμάτων

Η/.3 Σύνταξη και υποβολή φακέλου υπαγωγής

Η/.4 Παρακολούθηση επενδυτικού πλάνου, σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου

Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θ/.1 Εγχειρίδια λειτουργίας δικαιοδόχου

Θ/.2 Εγχειρίδια λειτουργίας δικαιοπαρόχου

Θ/.3 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δικτύου

Θ/.4 Εισαγωγή προτύπων διαχειριστικών συστημάτων

Θ/.5 Πιστοποιήσεις

Ι ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ι/.1 Οργάνωση δικτύων πωλήσεων

Ι/.2 Παρακολούθηση δικτύων πωλήσεων

Ι/.3 Ανάπτυξη σε αγορές εκτός Ελλάδος

ΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΙΑ/.1 Ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμού, τάσεων και προοπτικών

ΙΑ/.2 Εύρεση και ενίσχυση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

ΙΑ/.3 Σχεδιασμός στρατηγικής

ΙΑ/.4 Σύνταξη business plan

ΙΑ/.5 Συντονισμός υλοποίησης business plan

ΙΒ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΙΒ/.1 Franchise due dilligence

ΙΒ/.2 Συμπίεση εξόδων

ΙΒ/.3 Βελτίωση αποδόσεων και ρευστότητας

ΙΒ/.4 Ανάπτυξη με εναλλακτικούς πόρους

ΙΒ/.5 Υιοθέτηση λιτών δομών